0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВИД А КЪМ “АЛФА КОНТРОЛ – 2002” ООД

АКРЕДИТИРАН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ” – СОФИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АКРЕДИТАЦИЯ № 99 ОКА/20.06.03 г.


Адрес за кореспонденция:
Населено място:  град Благоевград, област Благоевград, п.к.2700
ул.:”Д-р Христо Татарчев” № 35        
офис: Благоевград, ул. ”Тодор Александров” №14
тел.: (вкл. код на населеното място)073/ 882165, 0897907327;  факс:073/882165
e –mail: alfa_кontrol@abv.bg

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.