0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

За нас

„Алфа Контрол – 2002” ООД е частно дружество, създадено през 2002 година.      На 20.06.2003 година Органа за контрол към „Алфа Контрол 2002 – ООД е акредитиран от ИА „БСА” със Свидетелство за акредитация №99 ОКА и е първата акредитирана фирма в югозападна България. Органа за контрол е приемник на фирма със същия предмет на дейност и персонал с дългогодишен опит (над 30 г.)  в областта на измервания по безопасност и охрана на труда. Персоналът е специализирал в Чехословакия, в заводите на МЕТРА Бланско. Персоналът е работил до 1989 г. в Окръжна лаборатория за контролни измервания  по безопасност и хигиена на труда (ЛКИБХТ). В последствие се създава частно дружество, което е лицензирано за дейността си от Министерство на енергетиката; Министерство на труда и социалната политика; за нуждите на строителството от ДНСК.  Фирмата разполага със съвременна апаратура, отговаряща на най-новите изисквания на стандартите и нормативната уредба. Компанията работи в областта на услугите, свързани с въвеждането в експлоатация на нови обекти и във връзка с безопасността и охраната на труда за нуждите на оценката на риска, създаването на безопасни условия на труд, превенцията на рисковите фактори.


Фирмена политика:

Основана на непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги чрез повишаване квалификацията на персонала, коректност във взаимоотношенията, изгодно сътрудничество, срочно изпълнение на поетите задължения.

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.