0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Физични фактори на работна и битова среда

Микроклимат

-Температура

-Относителна влажност

-Скорост на движение на въздуха

 

Шум

-Еквивалентно ниво на шум , dB A;

-Дневно ниво на експозиция на шум, dB A;

-Средно седмично ниво на експозиция на шум, dB A,

-Ниво на върхово звуково налягане, dB С,

 

Осветеност

 

Вентилационни инсталации

-Дебит

-Скорост на въздушния поток

 

Климатични инсталации

-Температура

-Относителна влажност на въздуха

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.