0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Квалификационни групи по електробезопасност“Алфа Контрол-2002“ ООД извършва обучение по електробезопасност и издава Удостоверения за придобиване на квалификационна група.

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.