0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Кабелни повреди

Мобилна лаборатория за локализиране на кабелни повреди в мрежи с ВН, СН и НН


 “Алфа Контрол-2002“ ООД разполага с мобилна лаборатория с оборудване на  „SebaКМТ”  за изпитвания до 150 кV.  Извършва диагностициране и локализиране на кабелни повреди.

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.