0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Контрол на осветеност

Контрол на осветеност
Осветеност
(ПОЛЕЗНО)
Често на фона на другите фактори на работната среда, създаващи сериозен риск за здравето на работещите /шум, химични агенти във въздуха/, на осветлението се отделя незаслужено малко внимание. Доброто осветление влияе благотворно на зрителните характеристики, на вниманието на работещите, на тяхното здраве.
Осветлението се характеризира с количествени и качествени показатели. Количествени са осветеност и яркост на повърхностите в помещението, а качествените са равномерност, заслепяване, пулсации, цветопредаване и др. Достатъчното като количество и доброто като качество производствено осветление има пряко отношение към:
1. Безопасността при работа – доброто осветление намалява риска от злополуки от всякакъв характер /допир до движещи се предмети, неразличаване на предупредителни знаци и др./.
По-бързата реакция на работещия в критична ситуация зависи от достатъчното осветление не само поради улеснено виждане, но и поради повишаване на вниманието на човека при високи нива на осветеност.
2. Производителността на труда
достатъчно високи нива на осветеност подобряват всички зрителни характеристики, а това повишава производителността на труда.
с повишаване на осветеността пропорционално се намаляват грешките при работа и бракът в производството.
3. Здравето при работа – доброто осветление намалява
напрежението в очите и предотвратява увреждането им
възникването на зрителна умора и влошаване на зрението
появата на обща умора, преумора и главоболие.
Нормативни документи:
Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.
ВАЖНО!!!


Контрола на осветлението е необходим при:
1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА– ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.