0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165

Защитни средства

/диелектрични ръкавици, гумени диелектрични боти и галоши, диелектрични боти, гумени диелектрични килимчета и пътеки, изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи, указатели за напрежение/


-Ток на утечка

-Напрежение

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.