0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165
Търсене за "измервания фактори работна среда"

  1. Физични фактори на работна и битова среда
    Микроклимат-Температура-Относителна влажност-Скорост на движение на въздуха …

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.