0897907327 073/ 882165
Факс:073/882165
Търсене за "протоколи"

  1. Електрически измервания над 1000 V
    Съпротивление на изолацияАктивно съпротивлениеСъпротивление на защитни заземителни уредби…
  2. Електрически измервания до 1000 V
    Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”Защити от токове с нулева…
  3. Трансформаторно масло
    -Пробивно напрежение

Полезно

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.